Informacije za izvidnike in vodnice

Marmeljada je srečanje skavtov iz cele primorske regije, ki poteka na vsaki dve ali tri leta v enem izmed krajev, kjer delujejo skavti. Iz tradicionalno dvodnevnega dogodka se bo letošnje srečanje prelevilo v prvi skupni tabor vseh primorskih skavtinj in skavtov.

 Marmeljada 2014 bo potekala od 12. do 19. julija v okolici Ajdovščine (Dolenje pri Ajdovščini). Večina tabora bo potekala tako, kot poteka navaden IV tabor – sami bomo postavili šotore in zgradbe, potekale bodo običajne taborne aktivnosti (pot preživetja, potep, kuhanje obrokov …). Nekaj aktivnosti pa bo namenjenih tudi spoznanju in povezovanju med udeleženci.

Vsi izvidniki in vodnice bodo taborili na istem prostoru, razdeljeni v podtabore. Ves čas tabora bodo z njimi njihovi četovodje, ki bodo tudi pomagali pri pripravi in izvedbi programa.

Taborovodji bosta Eva Pejić, voditeljica iz stega Bovec 1 ter Gašper Bevk, voditelj iz stega Cerkno 1. Celotno srečanje bosta koordinirala regijska voditelja Urška Zadel iz stega Postojna 1 in Jaka Rožac iz stega Ankaran 1. Duhovni asistent tabora bo Luka Tul. Tehnično podporo bodo v veliki meri nudili voditelji iz gostiteljskega stega Ajdovščina-Šturje 1.

Na taboru pričakujemo približno 200 izvidnikov in vodnic, na skupnem delu pa okoli 400 skavtinj in skavtov iz celotne primorske regije. Organizatorji smo se potrudili čim bolj zmanjšati stroške, ki nekoliko narastejo ob organizaciji tako velikega projekta. Prijavnina tako znaša 75 € na udeleženca. Prosimo vas, da prijavnino do 23. 3. 2014 oddate četovodji.  Po tem datumu naknadne prijave ne bodo več možne. V primeru naknadne odpovedi udeležbe (sporočene do 1. julija), bomo vrnili 75 % prijavnine.

Objave na Facebooku